Bao Yonex BA92226EX

2.390.000₫

Size: 78 x 30 x 34cm

Sức chứa: 2 ngăn / 6 cây vợt

Có ngăn chứa giày và quần áo.