Bao Yonex BA92229EX

2.669.000₫

Size: 78 x 38 x 34cm

Sức chứa: 3 ngăn / 9 cây vợt

Có ngăn chứa giày và quần áo.