Bao Yonex BA92326EX

2.390.000₫

Size: 78 x 30 x 34cm

Mẫu bao có 2 ngăn chứa tương đương 6 vợt hoặc 3 vợt và đồ dùng cá nhân. Có ngăn chứa giày riêng.