Dragon & Tiger 3305

400.000₫ - 799.000₫

- Chất  liệu công nghệ: Carbon, Graphite

- Trọng lượng: 85-87g (3U)

- Độ căng dây cho phép: 18Lbs-25Lbs ( 9Kg-11Kg ).

Tính năng: Đối tượng sử dùng là người đã qua thời gian tập luyện, có lối đánh công, thủ toàn diện.