Vợt Brave 6000

860.000₫ - 1.719.000₫

- Chất  liệu công nghệ: Nano

- Trọng lượng: 86-90g (3U)

- Độ căng dây cho phép: 18Lbs-25Lbs ( 9Kg-11.3Kg )

- Tính năng: Thân vợt cứng, vành vợt lớn,  nặng đầu. Tốc độ quả cầu lớn,phù hợp với người chơi  thích dùng lực. Dành cho người chơi thi đấu từ phong trào tới chuyên sâu.