Vợt Smart 5300

835.000₫ - 1.669.000₫

  1.  Chất  liệu công nghệ: Nano
  2. Trọng lượng: 86-88g (3U)
  3. Độ căng dây cho phép: 18Lbs-25Lbs ( 9Kg-11Kg )
  4. Tính năng: Thân vợt cứng vừa phải, vành vợt nhỏ, nhẹ đầu. Đối tượng sử dụng có xu hướng phòng thủ, dùng cho đối tượng thi đấu phong trào.